Onze sponsor feliciteert WVF met het 75-jarig jubileum
Nog
-2924
dagen
tot 75 jaar WVF
 
 

Nieuw clublied WVF ligt goed in het gehoor

8 januari 2012


In een bomvolle kantine van voetbalvereniging WVF ontving Henri Zuidberg, wedstrijdsecretaris voor de pupillen, websitebeheerder van www.wvf.nl en fotograaf, de ambassadeursprijs en was er veel belangstelling voor de presentatie van het nieuwe clublied ‘Ik heb mijn hart aan WVF verloren’.

Een heuse drummer, René de Brouwer, opende de gezellige bijeenkomst, waarna Jan Pieterman als vicevoorzitter het woord nam. Hij heette niet alleen de aanwezigen, meer dan tweehonderd WVF’ers, welkom, maar benadrukte ook het belang van samenwerking om activiteiten zoals rondom het 75-jarig bestaan van de club tot een succes te maken. WVF is bezig met het opstellen van vrijwilligersbeleid (hoe bindt de club meer vrijwilligers aan zich?) onder het motto lid zijn is meedoen. Als tweede noemde Pieterman het fair play-beleid dat verder vorm wordt gegeven. Hij vroeg vervolgens een applaus voor kantinebeheerder Cok Riksman die onlangs lid van verdienste was geworden. Pieterman sprak verder een wens uit. “Wat zou het mooi zijn als we de hoofdklasse zouden kunnen behalen. Dat zou een stunt zijn.”

“Geweldige hoofdprijs”
Het stokje wat betreft speeches werd overgenomen door Gerben Pannen, voorzitter van de jubileumcommissie. Hij sprak over een jubileumloterij, waarvan de loten vanaf 1 februari te koop zijn bij C1000 Wim Schokker en in de kantine van WVF. “We hebben een geweldige hoofdprijs: een week vakantie naar Bodrum.” En hij had het over het eindfeest van 75 jaar WVF op 2 juni, waarvoor ook de kaarten op diezelfde plaatsen te krijgen zijn vanaf 1 februari. “Daarvoor hebben we de Great Piano’s weten te regelen en een tent waar 800 mensen in kunnen. Vandaar dat de kaarten gelimiteerd zijn tot 800 stuks. Op is op.” Een reeks van overige activiteiten volgde (allemaal terug te vinden op www.wvf75jaar.nl) : van een reünie, een optreden van Las Paljas tot jeugdactiviteiten, een receptie en een wedstrijd van oud-kampioenselftallen. Het kwam allemaal voorbij. Pannen noemde vervolgens het restylen van de kantine. De materialen daarvoor zijn te bekijken in de kantine van WVF.

Stampen met voeten en armen
Onder tromgeroffel werd vervolgens de ambassadeursprijs uitgereikt. Gerben Pannen, Arjan Veldkamp en Henri Zuidberg waren daarvoor genomineerd door WVF’ers. Zuidberg werd het uiteindelijk en hij kreeg uit handen van Pieterman een plaquette, een trofee en een bos bloemen. “Je zet je altijd in voor WVF, bent hier altijd te vinden. Je bent het visitekaartje van WVF. Het is volkomen terecht dat jij de prijs krijgt.” Onder aanvoering van De Brouwer werd een lang zullen ze leven ingeluid, waarna de kannen bier op tafel gingen en uit de geluidsinstallatie de aanstekelijke Orginal Grenzland Sextet Polka met Der alte dessauer (te vinden op Youtube) klonk. Het leidde tot een vermakelijk stampen met voeten en armen op de vloer en tafels.

Aanstekelijk enthousiasme
Als slotstuk van de bijeenkomst kreeg zanger Dominique Vos het eerste exemplaar van de CD met daarop het nieuwe clublied van WVF (ook te downloaden via www.wvf.nl) overhandigd door Pannen. Daarna moest het lied ‘Ik heb mijn hart aan WVF verloren’ natuurlijk ten gehore worden gebracht, samen met het gelegenheidsviertal Westenholte The Voices bestaande uit Ronald Bruins, Jeroen van Ettekoven (de schrijver van het lied), Arjan Veldkamp en Dirk Veldkamp. Het nieuwe lied werd met aanstekelijk enthousiasme begroet. Dat was reden om, nadat Dominique vele andere levensliederen ten gehore had gebracht, weer te eindigen met ‘Ik heb mijn hart aan WVF verloren.’ Daarmee werd de succesvolle nieuwjaarsreceptie in het jaar van het jubileum afgesloten. “Een heerlijk voorproefje van de activiteiten die gaan komen”, aldus Pannen. “Dank aan de activiteitencommissie voor goede organisatie.”