Onze sponsor feliciteert WVF met het 75-jarig jubileum
Nog
-2993
dagen
tot 75 jaar WVF
 
 

Receptie 75 jaar WVF

4 juni 2012
Op vrijdag 1 juni vond de receptie plaats in het kader van ons 75-jarig bestaan. In het bijzijn van wethouder Piek waren daarbij vertegenwoordigers van collega-verenigingen, overkoepelende organen en de gemeente aanwezig.
De avond werd op een professionele wijze gepresenteerd door Willem Gunneman die daarmee ook de “sprekers” aankondigde. Voorzitter Anton Westenberg leidde de aanwezigen door de historie van WVF en gaf aan dat WVF vandaag de dag een gezonde vereniging is maar dat de groeipotentie van WVF wel enige zorgen baarde.
Wethouder Piek feliciteerde de vereniging en benadrukte de maatschappelijke rol die een vereniging als WVF heeft. De KNVB had vooral waardering voor de sportieve prestaties van WVF in relatie tot haar beleid.
WVF bedankt een ieder voor de giften die zij mocht ontvangen en zal dit zeer goed besteden. Naast alle giften van aanwezigen mocht WVF maar liefst 50 ballen ontvangen van onze trouwe supporters van de K-side. Een fantastisch gebaar.
Het bestuur bedankt Harry Klompalberts voor de organisatie van deze receptie.

Fotoverslag van de receptie